آرش سلطانی

آرش سلطانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1385/01

عنوان اثر: سگ

تاریخ انجام اثر: 1402

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: پیانو

تاریخ انجام اثر: 1402

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: کارخانه هیولا

تاریخ انجام اثر: 1402

شاخه هنری: نقاشی

ملودی طهماسبی

ملودی طهماسبی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1402/10

شهر: کرج

عنوان اثر: دوست داشتنی هایم

تاریخ انجام اثر: 1402

شاخه هنری: نقاشی

آروین ذاکر

 آدرین ذاکر

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1397/06/04

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد

باران مداح

باران مداح

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/08/15

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد

هلیا حسینی

هلیا حسینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/11/04

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

ابزار یا تکنیک: ترکیب مواد