هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

براي نقاشي كردن چشمانت را ببند و آواز بخوان (پابلو پيكاسو)

 

هنرمند در موزه مجازی هنر کودک 

وندا

وندا

وندا بهمن آبادی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آیهان

آیهان

آیهان صادقی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/01/05...

نورا احمدی

نورا احمدی

نورا احمدی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1393/12/03...

پارمین

پارمین

پارمین نواحی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1393/11/16...

هیلا سادات

هیلا سادات

هیلا سادات مهدوی مقدم جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

کیاشا

کیاشا

کیاشا باقری نیا جنسیت: پسر تاریخ تولد:...

سهند

سهند

سهند قندهاری جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1392/07/11...

موگه

موگه

موگه حکیمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1391/03/03...

لیانا

لیانا

لیانا محمودی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/11/03...

امیرعلی

امیرعلی

امیرعلی موجرلو جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/09/19...

آدرینا

آدرینا

آدرینا پیرقاسمی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

مهدی

مهدی

مهدی یوسفی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1393 شهر:...

مهدی

مهدی

مهدی محمودی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1390 شهر:...

وندا

وندا

وندا بهمن آبادی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

آیهان

آیهان

آیهان صادقی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/01/05...

نورا احمدی

نورا احمدی

نورا احمدی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1393/12/03...

پارمین

پارمین

پارمین نواحی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1393/11/16...

هیلا سادات

هیلا سادات

هیلا سادات مهدوی مقدم جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

کیاشا

کیاشا

کیاشا باقری نیا جنسیت: پسر تاریخ تولد:...

سهند

سهند

سهند قندهاری جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1392/07/11...

موگه

موگه

موگه حکیمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1391/03/03...

لیانا

لیانا

لیانا محمودی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/11/03...

امیرعلی

امیرعلی

امیرعلی موجرلو جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/09/19...

آدرینا

آدرینا

آدرینا پیرقاسمی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

مهدی

مهدی

مهدی یوسفی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1393 شهر:...

مهدی

مهدی

مهدی محمودی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1390 شهر:...

English English Persian Persian