هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

براي نقاشي كردن چشمانت را ببند و آواز بخوان (پابلو پيكاسو)

 

هنرمند در موزه مجازی هنر کودک 

رونیا

رونیا خلج خمسه فرد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

زینب

زینب رنجبر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1393/07/12...

بردیا

بردیا هادی نژاد عمران جنسیت: پسر تاریخ تولد:...

آندیا

آندیا ایرانی کرمان جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

نیلا

نیلا قیاسی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/01/01...

نیلیا

نیلیا سادات میررضایی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

نهال

نهال دارابی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/10/25...

سام

سام صدر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1395/06/16 شهر:...

دیانا

دیانا اسکندری خویی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

مهرا

مهرا یوسفیان جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/03/26...

روشا

روشا علی نظر خان جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

کیانا

کیانا دادگستر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 2012/12/03...

گندم

گندم هاشمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/02/01...

آمیتیس

آمیتیس مهدوی تاریخ تولد: 1394/02/09 جنسیت: دختر...

رادمان

رادمان بحرینی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/11/27...

کارن

کارن قبادی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/03/23...

رونیا

رونیا خلج خمسه فرد جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

زینب

زینب رنجبر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1393/07/12...

بردیا

بردیا هادی نژاد عمران جنسیت: پسر تاریخ تولد:...

آندیا

آندیا ایرانی کرمان جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

نیلا

نیلا قیاسی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/01/01...

نیلیا

نیلیا سادات میررضایی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

نهال

نهال دارابی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/10/25...

سام

سام صدر جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1395/06/16 شهر:...

دیانا

دیانا اسکندری خویی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

مهرا

مهرا یوسفیان جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/03/26...

روشا

روشا علی نظر خان جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

کیانا

کیانا دادگستر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 2012/12/03...

گندم

گندم هاشمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/02/01...

آمیتیس

آمیتیس مهدوی تاریخ تولد: 1394/02/09 جنسیت: دختر...

رادمان

رادمان بحرینی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/11/27...

کارن

کارن قبادی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/03/23...

English English Persian Persian