هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

براي نقاشي كردن چشمانت را ببند و آواز بخوان (پابلو پيكاسو)

 

هنرمند در موزه مجازی هنر کودک 

پونا سلطانی

پونا سلطانی آفارانی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

علیرضا عبدی

علیرضا  جنسیت: پسر تاریخ تولد:  عنوان اثر: درخت...

جانیار

جانیار قراملکی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1395/07...

حامی

حامی جاوی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1395/10 شهر:...

صدرا

صدرا شیریان جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/02 شهر:...

کارن

کارن محیطی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/03 شهر:...

فهام هاشمی

فهام  جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/04 عنوان اثر:...

پونا سلطانی

پونا سلطانی آفارانی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

علیرضا عبدی

علیرضا  جنسیت: پسر تاریخ تولد:  عنوان اثر: درخت...

جانیار

جانیار قراملکی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1395/07...

حامی

حامی جاوی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1395/10 شهر:...

صدرا

صدرا شیریان جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/02 شهر:...

کارن

کارن محیطی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1396/03 شهر:...

فهام هاشمی

فهام  جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/04 عنوان اثر:...

English English Persian Persian