هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

هر کودک یک هنرمند است

هدف ما ترویج هنر کودک و نمایش آثار کودکان در عرصه هنر است. در این موزه مجازی هنر کودک آثار هنری کودکان ایرانی و خارجی نمایش داده می شوند. در صورت تمایل می توانید نقاشی یا کارهای هنری کودک خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید

براي نقاشي كردن چشمانت را ببند و آواز بخوان (پابلو پيكاسو)

 

هنرمند در موزه مجازی هنر کودک 

مهرا

مهرا یوسفیان جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/03/26...

روشا

روشا علی نظر خان جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

کیانا

کیانا دادگستر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 2012/12/03...

گندم

گندم هاشمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/02/01...

آمیتیس

آمیتیس مهدوی تاریخ تولد: 1394/02/09 جنسیت: دختر...

رادمان

رادمان بحرینی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/11/27...

کارن

کارن قبادی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/03/23...

لیانا

لیانا یزدانی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/01/21...

آنیتا

آنیتا عالمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1390/01/24...

نیلا

نیلا سرمدی نجف آبادی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

یاس

یاس تقی نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/12/02...

دلیار

دلیار شیخ رضای جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

سوفیا

سوفیا قادری جنسیت: دختر تاریخ تولد:  محل تولد:...

آیسان

آیسان نصیری جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1391/03/04...

رادین

رادین چالاک جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/07/20...

آوا

آوا سمسار جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/05/01...

مهرا

مهرا یوسفیان جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/03/26...

روشا

روشا علی نظر خان جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

کیانا

کیانا دادگستر جنسیت: دختر تاریخ تولد: 2012/12/03...

گندم

گندم هاشمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/02/01...

آمیتیس

آمیتیس مهدوی تاریخ تولد: 1394/02/09 جنسیت: دختر...

رادمان

رادمان بحرینی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/11/27...

کارن

کارن قبادی جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1394/03/23...

لیانا

لیانا یزدانی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/01/21...

آنیتا

آنیتا عالمی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1390/01/24...

نیلا

نیلا سرمدی نجف آبادی جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

یاس

یاس تقی نژاد جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1395/12/02...

دلیار

دلیار شیخ رضای جنسیت: دختر تاریخ تولد:...

سوفیا

سوفیا قادری جنسیت: دختر تاریخ تولد:  محل تولد:...

آیسان

آیسان نصیری جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1391/03/04...

رادین

رادین چالاک جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/07/20...

آوا

آوا سمسار جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1394/05/01...

English English Persian Persian