گزارش کارگاه یک روزه نوروزی

گزارش کارگاه یک روزه نوروزی

عنوان کارگاه «وقتی تخم مرغ ها عجیب و غریب می شوند» مربی: بهار ذکوی این گارگاه با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ و سنت و آیین باستانی نوروز تعریف و در قالب چندین فعالیت نوآورانه و بی نظیر اجرا شد. گزارش کارگاه یک روزه نوروزی عنوان کارگاه «وقتی تخم مرغ ها عجیب و غریب می...

گزارش کارگاه یک روزه «طبیعت»

گزارش کارگاه یک روزه «طبیعت»

آتلیه 3 و 4 سال بادبادک (مربیان مامندانا امیرنخعی - یاسمن مرانکی) همزمان با تغییر فصل و آغاز بهار مشاهده ی شوق و شور وصف ناپذیر بچه ها، و همچنین توجه آنها به محیط زیست و طبیعت، ما را برآن داشت تا یک کارگاه تحت عنوان "طبیعت" برگزار کنیم. دراین کارگاه یک روزه موضوعات...