آتلیه 3 و 4 سال بادبادک (مربیان مامندانا امیرنخعی – یاسمن مرانکی) همزمان با تغییر فصل و آغاز بهار مشاهده ی شوق و شور وصف ناپذیر بچه ها، و همچنین توجه آنها به محیط زیست و طبیعت، ما را برآن داشت تا یک کارگاه تحت عنوان “طبیعت” برگزار کنیم.

دراین کارگاه یک روزه موضوعات متعددی درنظر گرفته و اجرا شد:

گزارش کارگاه یک روزه “طبیعت”

آتلیه 3 و 4 سال بادبادک

همزمان با تغییر فصل و آغاز بهار مشاهده ی شوق و شور وصف ناپذیر بچه ها، و همچنین توجه آنها به محیط زیست و طبیعت، ما را برآن داشت تا یک کارگاه تحت عنوان “طبیعت” برگزار کنیم.

دراین کارگاه یک روزه موضوعات متعددی درنظر گرفته و اجرا شد:

1- توجه به عناصر و اجزای طبیعت و استفاده از آنها به عنوان مواد برای ساخت و ساز و درست کردن بازیچه
2- کشف در طبیعت

3- شگفتی های طبیعت

4- هنر خوردنی

5- گیاهان،دانه ها، رویش، و مراقبت از گیاهان و درختان

تمام موارد فوق را در فضای جنگل کوچک کنار زمین بازی در قالب فعالیت های جذاب و پراز شور و هیجان تمرین کردیم. ایجاد شگفتی به روش های زیر انجام شد:

چیدن بادکنک هایی که مانند گذرگاهی بچه ها را به داخل فضای جنگل هدایت می کرد.

2- روبانهایی که هردرخت را به درخت دیگر وصل کرده بود و بچه ها با دنبال کردن هر روبان به یک درخت جدید می رسیدند.

3- ماسک های تلقی رنگی برای تماشای اجزای طبیعت بارنگی متفاوت.

4- کشف جهانی از جانداران ریز و کوچک در خاک، زیر خاک و بر سطح پوست درختان، از طریق کند و کاو کودکان در خاک و پیرامون گیاهان ودرختان که با هیجان بسیاری توام بود.

در بخش هنر خوردنی کودکان با دو ویژگی مواد خوراکی طبیعی آشنا شدند:

موادخوراکی که دارای رنگ هستند و در فرآیند پخت باعث تغییر رنگ می شوند مانند زعفران، زردچوبه، چای قرمز و …

آشنا شدن با حبوبات و دانه ها. دراین کارگاه بچه ها با “عدس” آشنا شدند و در کنار تهیه عدسی، مقداری از عدس ها را برای کاشت خیساندند. همچنین با دانه های عدس کلاژ درست کردند.

کارگاه، با یک دورهمی به صورت پیک نیک همراه با خانواده ها به پایان رسید. بچه ها آنچه را در این فعالیت های جذاب تجربه کرده بودند با یکدیگر و با والدین خود به گفتگو نشستند. حالا، هر یک از بچه ها برای خود درختی انتخاب کرده بود و از درخت خود قصه ای می پرداخت. کشف و شگفتی و تمام این تجربه ناب و دوست داشتنی، نگاه و درک بچه ها را نسبت به گیاهان، و مراقبت و نگهداری از طبیعت ومحیط اطراف دگرگون کرد.