آموزش

بخش آموزش موزه باهدف ارائه آموزش‌های هنری به کودکان سراسر دنیا ایجاد شد. مهم‌ترین دلیلی که باعث ایجاد این بخش شد آموزش به کودکان و خانواده‌هایی است که امکان استفاده از محیط‌های آموزشی را ندارند و یا در جستجوی آموزشی بیشتر ازآنچه در مدرسه و محیط‌های آموزشی وجود دارد؛ هستند. این بخش شامل تصاویری از کارگاه‌های هنری بادبادک و دیگر مراکز آموزشی و منابع آموزشی است.

درصورتی‌که مؤسسات آموزشی هنر کودک تمایل به اشتراک‌گذاری تجربیات خوددارند، می‌توانند مطالب خود را برای ما ارسال کنند. تا در صورت انتخاب با ذکر نام آن‌ها به نمایش گذاشته شود.

منابع

منابع

من یک نجارم من یک نجارم کتابی است راجع به ساخت و سازهایی که کودکان در گروه های سنی مختلف...

تکنیک های نقاشی

تکنیک های نقاشی

تکنیک موزاییک (مربی: نگار تقیانی) گرافیک ارگانیک (مربی: مرضیه بقایی) کلاژ با کاموا نقاشی...