علیرضا رادفرنیا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/08/15

شهر:کرج

عنوان اثر: آثار باستانی چگاسفلی بهبهان

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: آب مایه حیات 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: عناصرچهارگانه 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: با طبیعت مهربان باشیم 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: چهارشنبه سوری و کرونا 

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: کاریکاتور طرح صیانت از فضای مجازی 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: تغذیه سالم 

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: دنیا و کرونا 

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: خانواده شاد 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: پاییز 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: هلال احمر و فرشتگانش

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: بانوی شاد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: حاجی فیروز و کرونا

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: کارگر ایرانی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: عرض ارادت، حفظ سلامت

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: مهر برادری

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: کاریکاتور خوزستان نجیب، سیستان عزیز

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: رنج پدر

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: تابلو عاشورا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: آبرنگ

عنوان اثر: صلح و مهربانی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: سفر به فضا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی سفید

عنوان اثر: فرشتگان زمین

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: ماریتا یوز ایرانی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: دلقک

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: ماژیک

عنوان اثر: نماز با فرشتگان

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر:آدمک چوبی

تاریخ انجام اثر: 1396

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: اکرلیک

عنوان اثر: عزیز و آقا جون

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک: کولاژ

عنوان اثر: دنیای رنگی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

  تکنیک: خراش روی پاستل روغنی.اسکرچ برد

عنوان اثر: بوف

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

  تکنیک: پاستل گچی

عنوان اثر: دختر شاد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

  تکنیک: آبرنگ

عنوان اثر: اسکانیا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

  تکنیک: آبرنگ

عنوان اثر: رویان

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

  تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: دبستان من

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

  تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: دلقک در سیرک

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

  تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: دنیای حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

   تکنیک: مدادرنگی و کلاژ

عنوان اثر: تمساحی که می خواست با همه دوست شود

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

   تکنیک: اکرلیک

عنوان اثر: تمساح و لاک پشت

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

   تکنیک: مدادرنگی و کلاژ

عنوان اثر: ماه آسمان

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی 

عنوان اثر: طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1397

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی 

عنوان اثر: اثرانگشت

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: آبرنگ 

عنوان اثر: دختر و روباه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: آبرنگ 

عنوان اثر:شازده کوچولو و کرونا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: ماژیک و مدادرنگی

عنوان اثر:موز

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی