ام هنرمند: زانیار عباسی فرد
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1395/2/30
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رزا خادمیان
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/04/30
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من خودمو کشیدم.

نام هنرمند: نیکا افاضل
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/12/26

عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1394/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: اینجا یه رستورانه کودکانه که دودو داره، بچه ها باهاش می رقصن و بازی می کنن.

نام هنرمند: پاشا پاکنژاد
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/01/10
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این صورت من است وقتی که به پارک رفته بودم.

نام هنرمند: امیرحسین منظوری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/01/22
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: نامی ابوالفتحی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/02/16
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: شبیه بابام شدم، چشمام آبیه.

نام هنرمند: کیان فروزیده
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/02/25
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: انقد غذا خوردم که بزرگ شدم.

نام هنرمند: هوروش درستکار
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/03/29
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این چشمم چشمک زد، این یکی بازه.

نام هنرمند: لیانا غلامی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/04/22
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: عرشیا حجازی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/04/25
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من دارم راه می رم، بعد طوفان میاد.

نام هنرمند: فرینا نوجوان
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/05
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودم با پرنده، گل، درخت، ابر و چمن و خونه ی خودم.

نام هنرمند:هانا احمدیان

جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/05/15
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: موهاشو دوست داشتم این شکلی خط خطی بکشم مثل خودش.

نام هنرمند: سام قنداق ساز
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/06/17
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودمم، دارم می خندم

نام هنرمند: کارن کفایتی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/08/20
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: بردیا کاظمی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/08/20
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: دارم می رقصم.

نام هنرمند: سینا کرمی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/10/11
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: سبیل درآوردم چون بزرگ شدم.

نام هنرمند: نیکی کاظمی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 11/1393
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 4/1398
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: نیکی کاظمی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/11
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ماهان یوسفی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/12/19
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: کله ام شبیه طالبی شده، من کوچیکم.

نام هنرمند: رایا کرمانشاه
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1392/04
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودم و آسمان را کشیدم که توی کاشان گرفتمش و عروسک مورد علاقمه. همیشه با همدیگه همه جا می رفتیم مثلاً سفر.

نام هنرمند: آرشیدا ابراهیمی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1392/05/05
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من توی ترکیه ام.

نام هنرمند: آنیتا الیاسی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1392/12/25
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این یه قصه بوده که من خوابشو دیدم، بعدش این نقاشی رو کشیدم.

نام هنرمند: سیروان الیاسی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1392/12/25
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: تصمیم گرفتم که خوشگل تر بشم. هرکی خوشگل باشه خوشگل تر می مونه، بخاطر همین هم من این تصوری خوشگل درست کردم.

ام هنرمند: سارینا اسلام لو
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1391/09/02
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: شاهان باستانی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1391/09/19
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این شاهان خوش لب است.

نام هنرمند: رایان رادمند
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1391/10/05
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودم رفتم به فضا.

نام هنرمند: پارمیس برهانی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1390/08/18
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من این تصویر رو برای این کشیدم که خیلی دوست دارم یه موقع هایی موهام بلند و طلایی باشه اما بعضی وقت ها هم دوست دارم همین شکلی باشه، من دندونهام زرد و سیاه شده رن اکر که دوستش ندارم برای همین چون دوست داشتم سفید باشه تو نقاشی ام سفید کشیدم.

نام هنرمند: بهار مقسومی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1390/08
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: سلام، من بهار هستم البته اتاق من خیلی زیبا است. اتاق من “جَمعَم” هست. خداحافظ.

نام هنرمند: سید البرز سید صدری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1390/10/12
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: قد من بلند است. من کلکسیون برچسب دارم. من به فوتبال علاقه دارم.

نام هنرمند: آرتین پرویزی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1390/11/01
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: بهسا صمیمی
جنسیت:دختر
تاریخ تولد: 1390/12/01
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 4/1398
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ارسان ابراهیمی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1389/01/01
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 4/1398
شاخه هنری: نقاشی