یسنا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/09

نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی