یاس تقی نژاد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/12/02

شهر: یزد

 عنوان اثر: آدم چاق

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار : مدادرنگی

 عنوان اثر: مارمولک و خط

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار : گواش و ماژیک

 عنوان اثر: دنیای امروز من

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار : گواش و ماژیک

 عنوان اثر: سفره هفت سین در فضا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار : گواش و مدادشمعی

 عنوان اثر: پرنده به صورت آینه ای

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار : گواش و مدادشمعی