گندم هاشمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/02/01

شهر: تهران

عنوان اثر: اقتباس از یان وان ایک

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: آبرنگ و مدادرنگی