گزارش کارگاه هزار توی موزه

کارگاه هزار توی موزه در روز 2 خرداد 1398 و به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی با مشارکت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم)، موزه مجازی هنر کودک، موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و موزه عروسک های ملل برگزار شد.
این کارگاه آموزشی با محوریت آموزش عملی قصه پردازی بر اساس آثار موزه ای برای کودکان، ویژه والدین، معلمان، کارشناسان موزه ها و راهنمایان تور در دو بخش نظری و عملی برگزار شد.
در بخش نظری آقای محمد نوروزی در مورد چرایی حضور کودکان در موزه صحبت کرد و در مورد امکانات موزه ها برای کودکان و آموزش چگونگی بازدید کودکان از موزه و شیوه های راهنمایی نکاتی بیان شد.
یک تجربه از کارگاه قصه گویی در موزه توسط خانم الهه حریریان ارائه و نمونه کتاب های مناسب برای قصه گویی در موزه معرفی شد. سپس خانم الهه سالار با طرح مسئله اهمیت شناخت مخاطب و ویژگی های او در برنامه ریزی کارگاه های موزه ای بخش عملی کارگاه را آغاز کرد. در این بخش شرکت کنندگان در قالب گروه های چهارنفره، کارگاه های قصه خود را طراحی و اجرا کردند و نکات مربوط به شناخت مخاطب و شیوه های ارتباطی را در حین کار آموختند.
جناب آقای احمد محیط طباطبایی نیز در این کارگاه حضور داشتند و در مورد اهمیت نقش و جایگاه موزه در امر آموزش صحبت کردند و موزه را به عنوان مادر معرفی کردند که در آموزش نقشی تعیین کننده دارد.