کیان 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/08

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “یه خوکه که داره راه میره. رو پشتش داره کیسه میاره که توش سیبه.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن