کیان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/12

عنوان اثر: كشف حشرات با برگ هاي پاييزي

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

دبستان پسرانه بادبادک