کیانا دادگستر

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 2012/12/03

شهر: لس آنجلس

عنوان اثر: The music man

تاریخ انجام اثر: 2021

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: آبرنگ