باران

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/06

نام اثر: تصویرسازی داستان دوتار خراسانی

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: تصویر سازی افسانه های ایرانی 

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دوتار خراسانی مربوط به دو ساربانی می شود که وقتی یکی از آنها می میرد وصیت می کند یکی از بچه هایش حرفه اش را ادامه دهد و چون پسر نداشته دخترش با لباس یک مرد این حرفه را ادامه می دهد و با همکار پدرش همکاری می کند. بعد یک سال که قصد برگشت به خانه را داشته دستارش را باز می کند و همکارش متوجه می شود که کسی که برایش کار می کرده یک دختر بوده. بعد از آن هرجا دوتار می نواخته تصویر آن دختر با موهای بلند در بیابان ظاهر می شد ….

نام مرکز: آموزشگاه نیکوپندار