کارن محیطی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/03

شهر: تهران

عنوان اثر: من ورزشکار هستم

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: حجم سازی

تکنیک یا ابزار: نجاری