ژینا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/08

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

English English Persian Persian