چهارمین كارگاه مهارت افزايي مربيان هنر كودك در بحران

سخنران:استاد بهرام کلهرنیا

کرمانشاه،مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی

شنبه ۹دی ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰صبح

ثبت نام:ورود برای عموم آزاد است

لینک گروه

https://t.me/joinchat/BiDkpRI0qrNQ6a30B1K9kA