پویان 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/01

نام اثر: اسب من 

تاریخ انجام اثر: 1397

پروژه: حیوان مورد علاقه من

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: این یک اسب است که جعبه کادویی را بر دوش می برد. (عکس هایی از اسب دیده شد. درباره زندگی اش در کلاس صحبت شد و از کودک خواسته شد تا اسب مورد علاقه اش را بسازد.)

نگارخانه آسوریک/خانم موسوی/ مازندران

نام اثر: پدربزرگ تلویزیون نگاه می کند. 

تاریخ انجام اثر: 1397

پروژه: آدم مورد علاقه من 

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: پدربزرگ کنترل در دستش است و تلویزیون نگاه می کند. 

تاریخ انجام اثر: 1397

پروژه: درخت

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: درباره درختان و جنگل با کودکان صحبت شد عکس درختان دیده شد. درباره اجزای درخت صحبت شد.