پندار

تاریخ تولد: 1391/9

جنسیت: پسر

نام اثر: صلح و ورزش(شرکت در مسابقه صلح و ورزش المپیک 2020)

تاریخ انجام اثر: 1398/11

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سیل بوشهر در سال 98

تاریخ انجام اثر: 1398/10

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: به حرف گربه سیاه بارون نمیاد

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: تصویرسازی داستان دوتار خراسانی

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: تصویر سازی افسانه های ایرانی 

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دوتار خراسانی مربوط به دو ساربانی می شود که وقتی یکی از آنها می میرد وصیت می کند یکی از بچه هایش حرفه اش را ادامه دهد و چون پسر نداشته دخترش با لباس یک مرد این حرفه را ادامه می دهد و با همکار پدرش همکاری می کند. بعد یک سال که قصد برگشت به خانه را داشته دستارش را باز می کند و همکارش متوجه می شود که کسی که برایش کار می کرده یک دختر بوده. بعد از آن هرجا دوتار می نواخته تصویر آن دختر با موهای بلند در بیابان ظاهر می شد ….