پریا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/05

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (آشنایی با آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “یه پرنده اس که اینا همه دنبشه و این بالشه، نوکشم خیلی کوچیکه.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی