پرهام زجاجی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1397/06/20

شهر: تهران

عنوان اثر: آدم برفی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کاردستی

تکنیک یا ابزار: کولاژ