نقش موزه در آموزش میراث فرهنگی به کودکان 

پایان نامه­ی مقطع کارشناسی (ناپیوسته)

رشته ­ی موزه ­داری

 استاد راهنما: دکتر یوسف منصورزاده 

پژوهشگر: مائده دوستی 

زمستان 1396

چکیده

یادگیری در موزه، فرآیندی حاصل از تعامل سه مولفه­ی بافت (موزه)، شی و بازدیدکننده (کودک) است که از طریق آموزش رخ می­دهد. مطالعات بسیاری در مورد نقش موزه در آموزش و یادگیری توسط بازدیدکننده وجود دارد. اما چگونگی آموزش مفاهیم میراث فرهنگی در موزه­ها به گروه سنی کودک که منجر به یادگیری و در نتیجه انتقال آن به نسل نو شود، در ایران تا حد زیادی مغفول واقع شده است. از این رو فرآیند آموزش در موزه از طریق روش­های صحیح که در یادگیری به کودکان کمک می­کند، موضوع این پایان نامه است. مسئله پژوهش، انتقال مفاهیم میراث فرهنگی با روش­هایی به غیر از روش معمولِ محیط­های آموزشیِ رسمی که منجر به یادگیری فعال در کودک شود، می­باشد. که یکی از محیط­های مهم و تاثیرگذار موزه­ها هستند. هدف، تعریف فضایی­ست که در آن آموزش، ضمن گذراندن اوقات فراغت و تفریح، همراه با بازی و سرگرمی و قصه، جهت یادگیری بیشتر انجام پذیرد. پژوهش از منظر هدف، کاربردی- کیفی و توصیفی است. در مبحث موزه، آموزش در دوران کودکی، میراث فرهنگی و روانشناسی کودک از روش کتابخانه­ای استفاده شده و در بحث آموزش در موزه و روش­های کاربردی برای انتقال میراث فرهنگی به کودکان 5 تا 9 سال در موزه­ها از راه گفتگو با فعالان برتر حوزه آموزش کودک بهره برده شده است. یافته­های پژوهش، بیانگر رابطه معنادار بین فضای آموزشی، جنسیت و سنِ بازدیدکننده، آموزش غیر مستقیم از طریق نمایش، بازی، فعالیت عملی، همبستگی توضیحات راهنما، بازدیدهای مکرر، با میزان یادگیری عمومی کودک دارد. بنابراین بر اساس رویکردهای آموزش در موزه (کنش متقابل)، موزه واجد خصوصیاتی است، که آن را به عنوان کاتالیزور (عامل شتاب دهنده­ی) جامعه و مرکزی برای کشف مسائل اجتماعی برای کودک تبدیل می­کند. همچنین نتایج حاکی از ضعف عملکرد موزه­های ایران، در میان سه مولفه یادگیری است و با توجه به زمینه­های گسترده آموزشی در موزه، راه­کارهایی را برای ارتقاء سطح یادگیری کودکان در فضای موزه­ای ارائه می­دهد.

واژگان کلیدی: موزه- آموزش- میراث فرهنگی- کودک

جهت دانلود کلیک کنید

پایان نامه

کیفیت بخشی به آموزش هنر در دوره آمادگی (پرورش دید خلاق)، کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری، استاد راهنما: دکتر کامران افشار مهاجر، دانشگاه هنر، مهر 1387.

شریفی، سپیده

مقدمه

“هنر، پدیده ای است برخاسته از وجود انسان، نتیجه کارکردهای (تأثیر، تقابل، تعامل) سیستم های عصبی مرکزی و جانبی و تاثیرگذار بر انسان”

هنرمند اثر هنری را خلق می کند، پس از مدتی با آن بیگانه شده و در بازنگری به آن تأثیری مجدد و ترجمه ای دیگر از همان اثر خلق شده دریافت می کند. این رفت و برگشت، تاثیر و درونی و بیرونی شدن یک اثر هنری همچنان ادامه دارد.

 

جهت دانلود کلیک کنید

پایان نامه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

در رشته روابط فرهنگی بین الملل

روابط فرهنگی بین الملل و ادبیات کودکان

استاد راهنما: خانم دکتر طاهره علومی

دانشجو: سوگند مافی

سال تحصیلی  61-62

 

مقدمه

از آن زمان که قدم از خانه به مدرسه گذاشتم این سوال در ذهنم مطرح بود که همکلاسیم غیر از برنامه مدرسه، در خانه برنامه اش چیست؟ مثل من است یا با منم فرق دارد.

بزرگتر شدم به شهرهای دیگر وطنم سفر کردم، با زندگی ظاهری کودکان از نزدیک برخورد داشتم اما بار سوال را همچنان بی جواب در ذهنم می کشیدم، با فیلم و تلویزیون در تماس بودم تصویر کودکان را در نقاط مختلف دنیا می دیدم اما آنها را نمی شناختم و آنها را کاملا بیگانه حس می کردم. کم و بیش در دوران نوجوانی و جوانی آنها را جسته و گریخته در کتاب ها یافتم ولی بعضی از سوالاتم همچنان بی جواب باقی ماند.

 

جهت دانلود کلیک کنید

 

ایان نامه

.سید صالحی، بیتا

آموزش و حقوق کودک وبررسی تصویر سازی  کتا ب فارسی اول دبستان ،کارشناسی رشته ارتباط تصویری، استاد راهنما :بهرام دبیری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،دانشکده هنر و معماری،78-1377

نوع منبع : چاپی

رشد شخصیت/استعداد/توانایی/تفکر/آموزش عملی/تصویرسازی/تاریخ تصویر سازی/کتاب فارسی-اول دبستان/ادبیات

الف . دبیری ،بهرام . ب. عنوان

چکیده: دارد

 

جهت دانلود کلیک کنید

 

پایان نامه

عبدلی، رضا

پایان نامه دوره کارشناسی رشته نقاشی

(رساله نظری: هم پروازی با کودکان خاطرات و تجربیاتم با کودکان)

زیرنظر استاد توران میر هادی

بخش عملی: تجربیاتی در نادیدنی ها

استاد راهنما: محمد ابراهیم جعفری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، سال تحصیلی: 72- 73

جهت دانلود کلیک کنید