پارسا

تاریخ تولد: 1390/03

جنسیت: پسر

نام اثر: خرگوش بازیگوش

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی