پارسا 

تاریخ تولد: 1393/05

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم با انارم که ماشینه میرم مسافرت، همه خیابونا شلوغه، انارم می خواهد بره مسافرت سلام کنه

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: سلام پاییز

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: پروانه

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی