پارسا 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/02

نام اثر: گردش در کوه

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: داستان توسط کودک نوشته و تصویرسازی شده است. 

متن اثر: برای گردش به کوهی رفتم و با پرنده ای صحبت کردم می گفت: در لانه ام بودم که یک طوفان بزرگ آمد و لانه ام را خراب کرد من سالم ماندم ولی بچه ام افتاده پشت کوه خودش سالم است اما هرچه زور میزند نمی تواند بیاید بالا. تو میتوانی کمک او کنی بله و رفتم بچه ی او را از پشته کوه درآوردم و او از من تشکر کرد و آن دو پرنده به خوبی و خوشی با هم دیگه زندگی کردند.

دبستان پسرانه بادبادک

عنوان اثر: ماشین ها

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:  بازنویسی داستان و تصویر سازی اثر توسط کودک انجام شده است.

متن اثر: یک ماشین بود به نام مک کویین آن از همه ماشین ها جلو میزد یک ماشین … تازه کار بود.و هر مسابقه را می برد و یک روز مکویین  از یک ماشین کمک خواست مک کوئین را اسپورت کرد مک کویین توانست مسابقه اصلی را ببرد.

عنوان اثر:  سفر به سرزمين رنگ ها، رنگ هاي سرد و گرم

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی