ویستا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/07

عنوان اثر: سگ

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: حجم سازی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: تصویرسازی داستان نخودی (نویسنده ناصر یوسفی)

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بابای نخودی میره روی صندلی میشینه و یکی از نخودی ها که تازه بدنیا اومده بود میاد پیشش و نخودی کاسه آش رو میزاره روی سرش و برای باباش آش میبره

عنوان اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بابام

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1395/06

پروژه: آبزیان

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: من و بابام

تاریخ انجام اثر: 1395/07

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: آدم

تاریخ انجام اثر: 1395/07

شاخه هنری: نقاشی