هوراد

تاریخ تولد: 1380

جنسیت: پسر

پروژه: تهران از نگاه بچه ها

عنوان اثر: محله خود را کشیده ام

تاریخ انجام اثر: 12 سالگی

شاخه هنری: نقاشی