نیکا

تاریخ تولد: 1390/07

جنسیت: دختر

نام اثر: شهر زیبا با بچه های شاد

تاریخ انجام اثر: 1398/06/23

شاخه هنری: نقاشی