نیکا

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت: دختر

نام اثر: فیل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات عظیم الجثه