نیلیا سادات میررضایی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/09/23

شهر: تهران

عنوان اثر: پیکاسو

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر: کریسمس

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر: گلدان شیشه ای

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار: پاستل و اکرلیک