نیلا

تاریخ تولد: 1387/01

جنسیت: دختر

اسم من نیلاست. یعنی گل بنفشه .یازده سال دارم.
من روز اول فروردین به دنیا آمدم سنندجی هستم ولی
کرج زندگی میکنم.
من بابا و مامانم و خیلی دوست دارم ولی از همه بیشتر عاشق آباره هستم.آباره پدر بزرگم است بابای مامانم اسمش بهرام ولی ما بهش میگیم آباره (من و پسر خاله ام).
من همه ی رنگ ها را دوست دارم ،یکی از آرزوهای شش سالگی م این بود که یه فرشته بشم و همه دنیا را رنگی بکنم.
ورزش کردن ،کتاب خواندن و موسیقی ،حیوانات واز همه بیشتر نقاشی کردن و دوست دارم.
از ورزش ها شنا و دوچرخه سواری و خیلی دوست دارم.
از کتاب ها جودی دمدمی و من و زرافه و پلی و غول بزرگ مهربان و از نویسنده ها رولد دال از نظر من خوب ها هستند.البته،من خیلی دوست دارم کتاب زندگی آدم های مشهور را هم بخوانم.
راستی سازی که میزنم ویولن است و لی من هنوز هم گاهی سر کلاس ارف هم .میرم چون هم مربی موسیقی کودکم و خیلی دوست دارم هم موسیقی کودک و بیشتر از ویولن.

من میخواهم یک جهانگرد طبیعت شناس و یک بدلکار بشم و حتما میشم.
راستی من یک جادو گرم من همیشه بابام و جادو میکنم و هر کاری بخواهم انجام میدهد.

نام اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: بهار ڪه بالاخره از پس تور سفید برفی زمستان خواهد آمد.

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: بهار ڪه بالاخره از پس تور سفید برفی زمستان خواهد آمد.

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خورشید در میان ما ڪردها جایگاه ویژه ای دارد.و دخترڪم حس خودش را از شعر خورشید خانم آفتاب ڪن،در ڪتاب جم جمڪ برگ خزون به تصویر ڪشیده است.(ثمینه باغچه بان)

متن شعر که به عنوان موی سر نقاشی شده است:

هه تاو
هه ل دی هه تاو له ئاسو
پرشنگی دی له سه ر خو
به بزه ی لیو دسته ده ر
جوانتر له زیر و گه و هه ر
له دوا تار مای شه وی
رووناڪی ده ر ده ڪه وی
هه تاو گه رم و به تینه
رووناڪی مایه ی ژینه
بو سرووشت و بو ئاوی
به ڪه لڪه به ته واوی
روژی دی دست ئه م جاره
سوودی لی به ن یه ڪباره.
نجیبه رحمانی از ڪتاب پلڪه.

نام اثر: شاهنامه،گذر سیاوش از آتش

تاریخ انجام اثر: 1398/06/04

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: شاهنامه،گذر سیاوش از آتش

تاریخ انجام اثر: 1398/06/04

شاخه هنری: نقاشی