نیلا سادات میررضایی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/09/23

شهر: تهران

عنوان اثر: قورباغه های سنگی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر: صدف های رویایی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار: