نیایش

تاریخ تولد: 1384

جنسیت: دختر

عنوان اثر: قصه حضرت صالح

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

مربی: مرجان شمشیرساز