آرنیکا پور ابولحسن

۸ ساله

جنسیت :دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

محمدپاشا کریمی

تاریخ تولد: 1388/11

جنسیت : پسر

محل سکونت :شیراز

عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

دلارام احمدی

تاریخ تولد: 1391/12

جنسیت :دختر

عنوان اثر:شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه :نقاشان خلاق

آرش وطن پرست

تاریخ تولد: 1392/05

جنسیت : پسر

عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

محل تولد: تهران

شاخه هنری: نقاشی

ماهور تهورّی 

تاریخ تولد: 1391

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

 مربی خانم آرزو بهمنش

محمدطاها کریمی 

تاریخ تولد: 1392/04

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

محل سکونت :شیراز

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق 

تهمینه احمدی

تاریخ تولد: 1392/06

جنسیت : دختر

ساکن: شیراز

 عنوان اثر: نقاشی شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه: نقاشان خلاق

هدیه احمدی

تاریخ تولد: 1390/06

جنسیت : دختر

ساکن: شیراز

 عنوان اثر:نقاشی شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه: نقاشان خلاق

ماهور ملک پور

تاریخ تولد: 1393/11

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: شب یلدا

ساکن شیراز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:ناری که جادوگر است و مهربان و سعی دارد شب یلدا را طولانی تر کند تا آرامش مردم و دورهمی آن ها طولانی تر شود

 آموزشگاه نقاشان خلاق

ملیکا شقاقیان

تاریخ تولد: 1393/08

جنسیت : دختر

محل زندگی: شیراز

 عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

هستی ارجمندی

تاریخ تولد:1392/04

جنسیت :دختر

محل زندگی: شیراز

عنوان اثر : یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

روشا قربانی

تاریخ تولد: 1394/01

جنسیت : دختر

ساکن: شیراز

 عنوان اثر: یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

سیده ضحی جهان آرا

تاریخ تولد: 1391/09

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: کلاژ و ماژیک

درسا علامه زاده

تاریخ تولد: 1399/12

جنسیت : دختر

محل تولد:شیراز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

رضوان عسکری

دوازده ساله

جنسیت : دختر

محل تولد:رامهرمز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آراد فریح پور

تاریخ تولد: 1399/08

جنسیت : پسر

محل تولد:شیراز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: شب یلدا درکنار خانواده

آموزشگاه نقاشان خلاق

محمدطاها میرهاشمی

هفت ساله

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: انارهای زیبا