نمایشگاه نقاشی با موضوع «این من هستم»

نمایشگاه نقاشی با موضوع «این من هستم»

موزه مجازی هنر کودک در نظر دارد مرداد ماه 1398 نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان 6 ماه تا 12 سال برگزار کند. در این راستا از کودکان تا 12 سال دعوت می کنیم تا تصویری از خود طراحی کنند و آثار خود را برای موزه ارسال کنند.

تمامی آثار ارسال شده در سایت موزه مجازی هنر کودک به نمایش گذاشته می شود.

اصل آثار کودکان در تاریخ 98/5/15 الی 98/5/17 در نمایشگاهی ارائه خواهد شد.

 • شرکت در نمایشگاه برای کودکان زیر 12 سال است.
 • ضروری است در پشت آثار ارسالی مشخصات کودک شامل نام، تاریخ تولد، تاریخ انجام اثر، عنوان اثر و توضیحات کودک در مورد خودش و علاقه اش نوشته شود.
 • ضروری است شرکت کنندگان به همراه آثار ارسالی مشخصات صاحب اثر شامل (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تماس، آدرس پستی و کدپستی، نام مربی یا مؤسسه آموزشی) و مشخصات هر اثر (عنوان، تاریخ انجام اثر و توضیح کودک در مورد خود و علاقه اش) ، به همراه یک قطعه عکس از چهره کودک ارسال کنند.
 • سایز آثار ارسالی 30*30 باشد.
 • آثار ارسالی نباید دارای پاسپارتو، حاشیه، تاریخ ، لوگو یا هر نشانه تصویری باشند.
 • از نظر برگزار کننده ارسال کننده، مالک اثر شناخته می شود و هرگونه مسئولیت و پاسخگویی به پیامدهای حقوقی ناشی از آن با ارسال کننده خواهد بود.
 • ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این نمایشگاه است. تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده با برگزارکننده است.
 • تصمیم گیری برای قاب عکس ها برای یک دست شدن کارها با خود برگزار کننده است.
 • بعد از پایان نمایشگاه آثار بازگردانده می شود.
 • به تمامی صاحبان آثار در نمایشگاه گواهی شرکت در نمایشگاه اعطا می شود.
 • هزینه شرکت در فراخوان صد هزار تومان است. (ارسال فیش واریز هزینه همراه با اثر ضروری است.)
 • شماره کارت: 6219861042831924 / شماره حساب: 1-80039359-777-808/ شماره شبا : IR690560080877780039359001  به نام آیدا خشنودی بانک سامان

 

گاه شمار نمایشگاه

آخرین مهلت ارسال آثار: 98/4/31

افتتاح نمایشگاه :98/5/15

مکان: مجتمع آواسنتر

جهت اطلاعات بیشتر: با شماره 22950270-22934186 آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک تماس بگیرید.