۱۱ خرداد روز جهانی شیر

اول ژوئن، ۱۱ خرداد برابر با روز جهانی شیر است.
بسیاری از سازمان های جهانی که در حوزه پیشگیری از سوتغذیه کودکان فعالیت می کنند ، خود را برای برگزاری این روز آماده می کنند.
ترغیب دولت ها ، سیاست گذاران و برنامه ریزان سلامت یکی از مهم ترین برنامه هایی است که پیرامون این روز به آن توجه می شود
دولت ها می بایست به ویژه در مناطق محروم امکان دسترسی های مناسب برای استفاده از شیر و لبنیات را برای کودکان فراهم کنند.
بسیاری از دولت ها خود را متعهد کرده اند تا ۱۵ سال آینده با ترویج شیر ، لبنیات و تخم مرغ از سوتغذیه گسترده کودکان پیشگیری کنند.
به نظر می رسد با تمام تلاش های جهانی، دولت کشور ما هنوز خود را متعهد به چنین امری نمی داند و هیچ برنامه مدون و یا مشخصی برای پیشگیری از سوتغذیه کودکان ندارد.
در چنین شرایطی خانواده ها می توانند و باید جای خالی برنامه های پیشگیری از سوتغذیه را پر کنند.

@koodakandonya

کودکان آتلیه 4 سال آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک پروژه ای با عنوان پایان سو تغذیه را داشته اند و با موضوع شیر آثار هنری خلق کرده اند. از شما دعوت می کنیم تا از این نمایشگاه بازدید کنید. 

آوین دلاور

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/07

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

حلما خلیلی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/08

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

آوین خادم

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/08

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

دیبا غفاری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/01

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

ماهان چابک

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/12

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

آریا شهریاری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/03

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

روشان ضرابی ها

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/10

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

پندار تجریشی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/02

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

رزا تراکمه

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/09

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

نهان هادیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/11

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

کارن قیدی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/05

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

کیان دشتبان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/05

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن

نیلا اتحاد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05

عنوان اثر: من و لیوان شیرم

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پایان سوء تغذیه

توضیحات: تشویق کودکان به شیر خوردن