نمایشگاه «قصه های کهن در هنر کودکان»

نمایشگاه «قصه های کهن در هنر کودکان» مجموع ۹۱ اثر از کودکان ۴ تا ۷ سال است که بر اساس داستان ها و روایت های کهن ایران زمین، هر یک با رسانه و تکنیکی متفاوت خلق شده است. در این روند داستان هایی از اساطیر و شاهنامه برای کودک روایت شد و کودک درک و دریافت خود را با تخیل و تجربه زیستی خود درآمیخته و به تصویری جدید رسیده است. این نمایشگاه با همکاری موزه مجازی هنر کودک، آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک و مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در گالری هنر برگزار می شود.