سورنا

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت: پسر

نام اثر: جادوگر

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این خونه یه جادوگر که داره معجون هاشو درست می کنه. می خواد جادو کنه

نام مربی: نی نا غریب زاده