ملیکا

تاریخ تولد: 1384/09

جنسیت: دختر

نام اثر: شهر بازی

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: “در شهر بازی ما کلی وسیله های بازی وجود دارد که می توان بازی کرد، امیدوارم به شما خوش بگذرد و به شهر بازی ما خوش آمدید. در شهر بازی ما، اسکیت سواری، سینما، استخر، چرخ و فلک فضایی، استخر توپی، بالا برنده آرزوها وجود دارد.”

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: فضای نامرئی

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: “1. سلام یه فضای نامرئی من خوش آمدید. 2. من خیلی خوشحالم که شما را دعوت کنم به فضای نامرئی خودم و امیدوارم که به شما خوش بگذرد. 3. در فضای نامرئی من دو صندلی وجود دارد که می توانید اگر خسته شدید بنشینید.4.و اینکه چند جای مختلف دارد. من جای توریستی درست کردم که بتوانید استفاده کنید. 5. فضای من یک یخچال جادویی قرمز دارد که خوراکی های نامرئی دارد، کلی خوراکی خوشمزه، همه چیز، آب، میوه، بستنی، و غذاها.6. امیدوارم که خوشتان بیاید.

نام اثر: ماسک ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی