ماهان

تاریخ تولد: 1391/9

جنسیت: پسر

پروژه: من چه شکلی هستم

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

English English Persian Persian