مانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/04

عنوان اثر:  سفر به سرزمين رنگ ها

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: امروز مي خواهيم به سرزمين رنگ ها سفر كنيم، هواپيما منتظر است و همه ي مسافرين سر جاي خود نشسته اند. كمربندهايمان را سفت مي بنديم، يك، دو، سه … حركت!!!

دبستان پسرانه بادبادک