لیانا یزدانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/01/21

شهر: تهران

عنوان اثر: وقتی مونالیزا به فضا می رود

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک و ابزار: مداد، پاستل، آبرنگ 

عنوان اثر: اقتباس از مدرسه آتن

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک و ابزار: مداد، پاستل، آبرنگ 

عنوان اثر: تکرار و پرتره

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک و ابزار: مداد، پاستل، آبرنگ 

عنوان اثر: آینه به سر

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک و ابزار: آبرنگ و ماژیک