روایت یک عکس  (24 فریم):

تکنیک: روانویس و آب مرکب

ابعاد: 30×40

در این فعالیت کودکان  به تماشای تیزر آخرین فیلم عباس کیارستمی نشستند، فیلم «24 فریم» آخرین ساخته زنده‌یاد عباس کیارستمی است. در این اثر که چیدمانی از فیلم و عکس است، ٢٤ فیلم کوتاه چهار و نیم دقیقه‌ای را می‌بینیم که با جان‌بخشی به تصاویر ثابت شکل گرفته است. این تصاویر ثابت اغلب عکس‌هایی هستند که کیارستمی در طول ٤٠ سال عکاسی کرده‌ است.

به گفته کیارستمی: “هر یک از این فریم‌ها در واقع چهار دقیقه و سی ثانیه از آن چیزی است که تصور کردم پیش و پس از ثبت هر عکس روی داده است.”

تصور پیش و پس از ثبت هر عکس، ایده و مفهومی بود برای شروع این فعالیت، که به صورت ساده تر با کودکان مطرح شد. بر این اساس، تصاویر مختلفی از فریم های فیلم به کودکان داده شد تا یکی  را انتخاب، مشاهده و در مرحله اول آنچه را که در تصویر می بینید بازگو کنند، سپس تصور ذهنی خود را از رویدادهای عکس روایت کنند. ( پیش و پس از عکس را به گونه ای تجسم کنند.) آنچه که در این روند اتفاق افتاد، کودکان هر عکس را بخشی از روایت شخصی خود کرده و چیزی فراتر از واقعیت عکس ها را به تصویر کشیدند.

نام هنرمند: شایگان شریعت پناه

تاریخ تولد: 1391/02

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه روز دو تا پسر يه درخت بزرگ رو زور زدن و آوردند خونه شون و خونه شون جنگل شده بود. بعد السا و اوينار رو ديدند و يه پسري روي سرش سيب و يه پسري روي سرش پرتقال افتاد و بعد دو تا پسر السا و اوينار رو به خانه دعوت کردند و جنگل بازي کردند.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: آرتین بهرورزان

تاریخ تولد: 1391/05

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: اوینار فروتن

تاریخ تولد: 1391/11

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه روزي من رفته بودم جنگل با دوست هام قرار داشتم. مي خواستم پيک نيک کنم. توي جنگل اسب و پيشي خودم بود. دوست هام رو ديدم و رفتم باهاشون بازي کردم. السا يک بادکنک خيلي بلند داشت. که پيچ پيچي بود و بهش پاپيون بود و بعدش رفتيم من سه تا پروانه ديدم که به درخت ها وصل بودن و بازي مي کردن. يه خرگوش پشت درخت ها بود. توي دريا هم ماهي و کوسه بود که کوسه مي رفت دنبال خرگوش که ماهي ها گفتند نرو و بعد کوسه رفت سراغ ماهي ها. خرگوش پريد تو آب و کوسه را لگد کرد. اسب ها هم طرفش دويدند.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: رایا کرمانشاه

تاریخ تولد: 1392/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه روز اسکاي توي جنگل پيدا شد چيس اومد زودي ديدش و رفت پيشش. نتونست چيس اسکاي رو بگيره و اسکاي زودي اومد پيش من و من پريدم بغلش. من توي يخبندون بودم پاهام رو مي کوبيدم روي يخ که يخ ها بشکنه و دوباره بهار بشه.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: آنیسا الماسیان

تاریخ تولد: 1391/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه روزي يه دختري بود اسمش آنيسا بود. بعد يه روزي گفت يه مهموني بگيرم دوست هاي خودم رو دعوت کنم. دوستاش اومدن خونشون بعد مامان اومد بالا گفت بيايين پايين. همه از پله ها اومدند پايين و شام خوردند. بعد دوباره رفتند بالا اتاق آنيسا که پنجره داشت. بعد يکي گفت ديگه خسته شدم بياييد بريم خونه کم کم. يکي گفت يه ذره ديگه بازي کنيم. اون يه ذره را بازي کردند و رفتند خانه.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: هیراد حسینیان

تاریخ تولد: 1391/10

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يک روز بارون اومد، من داشتم از خونمون مي رفتم بيرون، خونه يکي از همسايه هامون بعدش ياد يه چيزي افتادم. ياد اين افتادم که هوا چقدر بارونيه، بعدش بارون بند اومد. گفتم خدا رو شکر که بارون قطع شد.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: رودین رضوی

تاریخ تولد: 1392/01

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: اينا نرده هاي يه قايقن که دو تا پرنده دارن توي بارون پرواز مي کنند

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: آنا پور رنجبر

تاریخ تولد: 1390/09

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه روزي من و سوييچي با هم رفته بوديم کنار دريا و بعد موج ها روي ما پل زدند.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: السا قدمی زاده

تاریخ تولد: 1391/12

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه روز من و باران و اوينار رفتيم جنگل. بارون اومد خيس شديم. چتر نبرده بوديم و درخت ها برگ هاشون مي ريخت.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي

نام هنرمند: سروین رفیعیان

تاریخ تولد: 1391/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: اين خونه ننه جانه، خونش توي اصفهانه. من توي خونه هر روز با اسما بازي مي کنم. خيلي خوش مي گذره. ننه جون کمر دولاست. چون ميوه و شير نخورده. توي حياط خونه ننه جون جوجه دارم و يک خرگوشم دارم.

توضیحات: براساس تيزر فيلم 24 فريم عباس کيارستمي