فرزان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/08

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: داستان و تصویرسازی توسط کودک خلق شده است. 

متن اثر: یکی بود یکی نبود یک مردی بود که اسم او هم رضا بود او و باباش و مامانش می خواست برود و رفتند. در پارک به هشون خیلی خوش گذشت رضا اولین چیزی که سوار شد سرسره بود دومیش تاب بود و سومیش ال اکلنگ بود. به رضا امروز خیلی خوش گذشت و برگشتند به خانه. شام درست کردند و خوردند.

دبستان پسرانه بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: داستان و تصویرسازی توسط کودک خلق شده است. 

متن اثر: یک روز بازی فوتبال یوونتوس و پاری سن ژرمن بود در بازی اولین گل را پاریس زد گل به خودی  رونالدو گل دوم هم امبایه و گل سوم هم امبایه و در دقیقه ۶۰ هم کریستیانو رونالدو اخراج شد. کاوانی هم اخراج شد از پاریس و تک گل یوونتوس هم بونویی زد و آخر هم۳-۱ به نفع پاریس تمام شد.

عنوان اثر:  سفر به سرزمين رنگ ها، رنگ هاي سرد و گرم

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی