فراخوان نمایشگاه نقاشی کودک و نوجوان

به مناسبت پاسداشت زبان پارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی

به یقین آنچه که ملتی را نسبت به ملتی دیگر متمایز می کند، فرهنگ آن است و هنر بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ هر سرزمین است که به راستی با خلق و خو و رفتار ایشان آمیخته است. ادبیات، موسیقی، نقاشی، نمایش، معماری، زبان، فلسفه و … تجلی همه این علوم را می توان به عنوان فرهنگ یک سرزمین شناخت و به آن تکیه کرد.

آنچه پیشتر اشاره شد در سرزمین مان ایران به کمال وجود داشته و دارد، اما به جبر تحت تأثیر همسایه ها قرار گرفت، برخی تضعیف گردید، گونه ای تغییر کرد، از بعضی برای اهداف دیگر، سو استفاده شد، در این میان ایرانیان به  تمامی کوشیدند تا در سرگذشت پر فراز و نشیب خود پایداری نموده و مانایی فرهنگ خود را به هر قیمتی نگهبانی کنند.

کهن ترین میراثی که از فرهنگ سرزمین مان به جا مانده سروده هایی هستند از شاعرانی بزرگ، وقتی سخن بدینجا می رسد نام فردوسی بزرگ در گوش ما طنین انداز می گردد، فردوسی در تاریکی حضور سیاه دشمن، فروغی به پیکر فرهنگ ایران زمین بود و ناگفته پیداست، مانوس شدن جوانان و نوجوانان با این شاهکار باعث ماندگاری و مانایی فرهنگ و رهایی از هجوم فرهنگ های بیگانه و کم مایه است.

جان کلام که شاهنامه اثریست جاویدان و رشک برانگیز برای تمام سرزمین هایی که در سیطره سیاه آن زمان، زبان و قلم خویش از کف دادند و ناچار به کلام تازیان سخن می گویند.

نازنین مهرعلی

اردیبهشت 1398

شرایط شرکت در فراخوان

  • گروه سنی هشت تا 18 سال
  • تکنیک: آزاد / ابعاد: حداکثر ضلع برگ 100 سانتی متر / تا 13 اثر
  • موضوع: داستان ها و شخصیت های شاهنامه فردوسی

گشایش: جمعه 4 مرداد ماه ، گالری سایه

جهت ثبت نام و ارسال اثر: 09125266245-22084872

برگزار کننده: نازنین مهرعلی