شواهد جدید در مورد مزایای آموزش هنر

Brian Kisisda and Daniel H.Bowen

دانش آموزان کلاس پنجم واحد هنرمنتظر بازدید بانوی اول کشور، میشله اوباما در مدرسه ساووی Savoy هستند ، یکی از هشت مدرسه ای که سال گذشته برای ابتکار عمل در کمیته هنر و علوم دفتر ریاست جمهوری، در محله آناگوستیا واشنگتن انتخاب شد. بر اساس گزارش دفتر بانوی اول، این مدارس رویکرد هنر را به عنوان بخش مرکزی و اصلی استراتژی اصلاحات خود برگزیده اند، هم به منظور بهبود فرهنگ و آب و هوا، و هم برای تقویت موفقیت تحصیلی در مدارسی که به طور سنتی و به دلیل فقر در ردیف مدارس کم کار و ناکارآمد ارزیابی شده بودند.

REUTERS / جاناتان ارنست

تعامل با هنر برای تجربه انسانی ضروری است. تقریباً  همزمان با رشد مهارت های حرکتی ، کودکان از طریق بیان هنری ارتباط برقرار می کنند. هنرها با دیدگاههای مختلف ما را به چالش می کشد ، ما را مجبور می کند تا با “دیگران” همدلی کنیم و به ما این فرصت را می دهد که درمورد شرایط انسانی تأمل کنیم.

شواهد تجربی این گزاره ها را تأیید می کند: در بین بزرگسالان ، مشارکت در هنر مربوط به رفتارهایی است که به سلامت جامعه کمک می کند ، از جمله افزایش تعامل مدنی ، تحمل و مدارای بیشتر اجتماعی و کاهش رفتارهای منفی ما با دیگران.

با این حال ، اگرچه ما تأثیرات تحول آمیز هنر را تشخیص می دهیم ، جایگاه آن در آموزش کودکان به طرز فزاینده ای پیچیده است.

یک چالش مهم برای آموزش هنر عدم وجود شواهد تجربی است که نشان دهنده ارزش آموزشی آن است. گرچه کمتر کسی انکار می کند که هنر از مزایای ذاتی برخوردار است ، اما دفاع از ایده ی “هنر به خاطر هنر” برای حفظ وارائه ی درس هنر در مدارس کافی نیست.

البته  بررسی ها و نظر سنجی ها  نشان می دهد اکثریت قریب به اتفاق مردم معتقدند که هنرها بخشی ضروری در نظام آموزش و پرورش هستند.

طی چند دهه گذشته ، تعداد دانش آموزانی که آموزش هنر می گیرند به شدت کاهش یافته است. این روند در درجه اول به دلیل تاکید برمسئولیت پذیری مبتنی بر آزمون استاندارد است ، که مدارس را تحت فشار قرار داده است تا منابع را روی موضوعات آزمایش شده متمرکز کنند. در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفت که نتایج قابل تاملی در بر داشت.

این نتایج نشان داد که افزایش قابل توجه در تجربیات آموزشی هنری ، تأثیر قابل توجهی در نتایج تحصیلی ، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان دارد. این دسته از دانش آموزان کاهش 3.6 درصدی در تخلفات انضباطی ، بهبود 13 درصدی در دروس،  و افزایش 8 درصدی در احساس همدلی با دیگران را نشان دادند.  از نظر میزان همدلی با دیگران ، دانش آموزانی که تجربیات بیشتری در زمینه آموزش هنر بدست آوردند، نسبت به احساسات دیگران حساس تر بودند و علاقمند بودند به افرادی کمک کنند که با آنها بد رفتاری شده است.

دلایل محکمی وجود دارد که نشان می دهد درگیر شدن در آموزش هنر می تواند وضعیت مدرسه را بهبود بخشد ، دانش آموزان را با حس هدفمند بودن توانمند سازد و احترام متقابل را برای معلمان و همسالان خود تقویت کند.

این یافته ها شواهد محکمی را ارائه می دهد که  آموزش هنری می تواند تأثیر مثبت معنی داری بر پیشرفت تحصیلی و اجتماعی داشته باشد. از آنجا که مدارس نقش مهمی در پرورش نسل بعدی شهروندان و رهبران دارند ، ضروری است که ما در مورد هدف اساسی یک آموزش و پرورش خوب تأمل کنیم. این مأموریت در مواقع تحمل و مدارای اجتماعی و مواجهه با تهدیدات ارزشهای اساسی دموکراتیک ما بسیار مهم است. وقتی  سیاستگذاران شروع می کنند  به جمع آوری و ارزیابی نتایج نمرات آزمون می کنند، به احتمال زیاد ارزش هنرها را در اهداف و مأموریت اساسی آموزش و پرورش درمی یابیم.

Brown Center Chalkboard

Chalkboard Brown Center در ژانویه 2013 به عنوان یک مجموعه هفتگی شامل تجزیه و تحلیلهای جدید در مورد سیاست ها ، تحقیقات و اقدامات مرتبط با آموزش ایالات متحده آغاز به کار کرد.

در ژوئیه سال 2015 ، Chalkboard به عنوان یک وبلاگ Brookings مجدداً راه اندازی شد تا محتوای دائمی ، به موقع و متنوع تری ارائه دهد. مشارکت کنندگان در هر دو سری مقاله اصلی و وبلاگ فعلی متعهد هستند که شواهدی را برای بحث درباره سیاست های آموزشی در آمریکا ارائه دهند.

BROWN CENTER CHALKBOARD

New evidence of the benefits of arts education

Brian Kisisda and Daniel H.Bowen

February 12, 2019

https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2019/02/12/new-evidence-of-the-benefits-of-arts-education/