سیروان 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/12

عنوان اثر: مامانی که بچه توی شکمش داره

تاریخ انجام اثر: 1396

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: از کودک خواستیم آزادانه و با ایده شخصی خود یک آدم درست کند.

نگارخانه آسوریک/ مازندران/ سلمانشهر/ مربی سمانه موسوی