سوفیا قادری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 

محل تولد: آتن

محل سکونت: تهران

عنوان اثر: سوسک و خط

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: مدادرنگی