سورن

تاریخ تولد: 1389/9

جنسیت: پسر

عنوان اثر: شکار حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: شکارچی بدجنسی طوطی را با تیر میزند و یک مرد و یک پیرمرد او را دعوا میکنند

عنوان اثر: انتقام شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: شکارچی قصد دارد شیری را بکشد که برادر شیر ؛ شیر برادر را نجات میدهد ولی خودش در دام شکارچی میافتد و کشته میشود
شیر برادر در فکرش نقشه میکشد و شکارچی را میکشد و انتقام برادرش را میگیرد

عنوان اثر: تخت جمشید

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این حمله شیر به یک گاو که در تخت جمشید دیدم کشیدم

عنوان اثر: کاریکاتور شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این یک کاریکاتور شیر هست که من دماغشو بزرگ کشیدم 

عنوان اثر: نعره شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: شیر نعره های بلندی میزند و زنبور از نعره های بلند شیر عصبانی میشود و میخواهد شیر را نیش بزند

عنوان اثر: جک و لوبیای سحرآمیز

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: ماجرای پسری هست که لوبیایی رو میکاره و برای نجات مرغ تخم طلا و چنگ سخن گو با تبر خود درخت را قطع میکند و غول را میکشد

عنوان اثر: سیرک

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: هرکس در سیرک کاری میکند ببر از درون حلقه آتش میپرد و دلقک نمایش میدهد

عنوان اثر: آدم در لباس حیوان

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: آدم‌ها در لباس حیوانات رفتن تا حیوانات رو گول بزنند و شکار کنند

عنوان اثر: خانواده

تاریخ انجام اثر: 1395/3

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پدر و مادر و پسر با هم به پارک رفتن